Kaj so glavne prednosti in pomanjkljivosti enega in drugega?

  • 13. aprila, 2021

Kadar se odločamo o nakupu in preureditvi stare hiše ali graditvi nove, je pomembno pravilno oceniti potencial starega objekta. V primeru, da za obnovo niso potrebni večji posegi, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je prednost obnove starega objekta, predvsem v hitrejši pripravi dokumentacije in izvedbi prenove. Prav tako ni potrebno na novo urejati celotne komunalne infrastrukture (priključkov), kar seveda pomeni časovni in finančni prihranek. V kolikor je za začetek potrebno staro gradnjo še kupiti, je seveda pomembna tudi cena nepremičnine.

Če je bila hiša slabo vzdrževana in je v zelo slabem stanju, je pogosto bolj smiselna rušitev in izgradnja nove. Slabosti starejših objektov se pogosto kažejo tudi pri prostorski stiski – nefunkcionalnosti, kjer dimenzije ne dopuščajo vgradnje sodobnejših sistemov in pri konstrukcijskih problemih, kadar gradnja ni potresno varna ali je grajena iz slabih materialov.
Prednost novogradnje je, da lahko prostorsko zasnovo popolnoma prilagodite svojim željam, da je grajena po sodobnih normativih in omogoča kvalitetno bivanje.

Vendar se lahko tudi tukaj uštejete, če nimate pravega občutka za prostor, vaše potrebe in dimenzije prostorov. Veliko novogradenj je bilo zgrajenih prevelikih. Dobro nam je znana slovenska težnja h gradnji (pre)velikih hiš, v katerih naj bi kasneje živeli tudi otroci. A starši na stara leta ostanejo sami s prevelikimi objekti. Potrebno se je zavedati, da ‘‘le nekaj kvadratov’’ večja hiša pomeni tudi nekaj tisoč evrov dražjo izgradnjo.

  • 2362
  • 0